Organisatie

Gaia Nederland is een Non-profit stichting. Het bestuur bestaat uit 5 leden uit de werkvelden duurzaamheid en educatie.

 • Henk Petter: Voorzitter
 • Monique van Loenen: Secretaris
 • Monica Petter: Onderwijskundige + penningmeester
 • Hugo Schonbeck: Financieel controleur
 • Vacature: Algemeen lid

 

Onze Missie

Als beslissers van de toekomst willen wij de leerlingen van nu voorbereiden op de keuzes die ze in hun latere leven zullen gaan maken. We willen hen daarbij laten zien welke mogelijkheden er zijn zodat ze weloverwogen beslissingen kunnen nemen in voor de best mogelijke toekomst. Het is van belang dat ze niet alleen de beschikking hebben over technische of biologische kennis maar ook keuzes kunnen maken binnen de ethische en sociale vraagstukken rondom duurzaamheid.

Wij steven naar een duurzame doorlopende leerlijn vanaf het Primair Onderwijs tot en met HBO en Universiteit maar vooralsnog richten we ons op het bevorderen van duurzaamheidsonderwijs in het Voortgezet Onderwijs en het geven trainingen voor volwassenen.

Onze Visie

Gaia Nederland werkt doormiddel van educatie aan een veerkrachtige toekomst binnen planetaire grenzen waar niemand achterblijft. Een wereld van veilig en voedzaam voedsel; van schoon drinkwater; van universele toegang tot duurzaamheidseducatie; van fysiek, mentaal en sociaal welzijn. Een wereld die energie en materialen efficiƫnter gebruikt, rijkdom eerlijk verdeelt en ernaar streeft het concept afval te elimineren.

Doelen:

Gaia Nederland wil:

 • Docenten ondersteunen bij de transformatie naar duurzaam onderwijs.
 • Meer duurzaamheid binnen het curriculum van het reguliere onderwijs in Nederland.
 • Meer duurzaamheid als extra-curriculum projecten in het reguliere onderwijs in Nederland.
 • Trainingen organiseren gericht op het vergroten van kennis over het opzetten van duurzame projecten.
 • Mensen verbinden die op zoek zijn naar een meer duurzame levensstijl.
 • Kennis vergroten over een meer duurzame levensstijl.
 • De verbinding versterken tussen duurzame bedrijven, lokale overheid en onderwijs.
 • Op basis van de United Nations Sustainable Development Goals, samen met bedrijven, lokale overheid en scholen, onderwijsprogramma’s voor een duurzaam Nederland ontwikkelen.
Play Video