1.4 Persoonlijke en Planetaire gezondheid

Activiteiten  1 2

Kernbegrippen

 • Gezondheid en cultuur
 • Elementen van een gezond bewustzijn
 • Wereldwijde gezondheid
 • Integrale gezondheid

Introductie

Door onze relatie met de aarde te helen, helen we onszelf. Oude inheemse stammen toonden eerbied voor de dynamische verwevenheid van het leven op onze planeet. Onder andere  door de sterke industriële groei van de afgelopen twee eeuwen is de relatie die wij mensen met de planeet aarde hebben, verstoord. De rijkere landen in de wereld consumeren veel meer dan de wereld aan kan, en we weten dat deze levensstijl de kansen op een welvarende, gezonde toekomst voor alle kinderen in de wereld verkleint. Hulpstoffen worden steeds schaarser en de planeet raakt meer en meer vervuild. Door vervuiling van de lucht, het water en de aarde raken steeds meer mensen ziek.

Bewust zijn van onze levensstijl en de impact daarvan op de planeet is belangrijk. Een besef dat de gezondheid van de aarde verbonden is met onszelf! En vanuit dit bewustzijn keuzes maken die bijdragen aan het verbeteren van de gezondheid van de aarde, en daarmee onszelf.

De moderne gezondheidssysteem, gebaseerd op synthetische farmaceutische geneesmiddelen, ontkent een levende relatie met de natuur. De technieken van de moderne geneeskunde kunnen nuttig zijn in acute en radicalere interveniërende gevallen. Echter in de wat meer complexere situaties kunnen patiënten verzeild raken in een doolhof van specialistische zorg en medicatie. Een multidisciplinaire aanpak en een holistische visie op ziekte en gezondheid kan dan belangrijk zijn bij het herstel.

Het herstellen van een respectvolle, eervolle relatie met de aarde nodigt op natuurlijke wijze ook uit om opnieuw contact te maken met de genezende werking van de natuur, de wijsheid van traditionele geneesmethoden, de basis van gezond voedsel en het verzamelen en gebruiken van heilzame kruiden. Elk mens is uniek en voor iedereen is het pad naar een gezondheid en welzijn specifiek en persoonlijk. Het kan verstandig zijn om zo veel mogelijk opties in overweging te nemen, en persoonlijke keuzes te maken op basis van de inzichten die je op dat moment hebt. Het is beter om te voorkomen dat je ziek wordt. Door een gezonde leefstijl en gezonde leefomgeving kun je daar zelf veel aan doen!

Om te zorgen voor een  goede welzijn en gezondheid voor individuen, gemeenschappen, ecosystemen, bio regio’s, de planeet aarde en het hele universum.

 • Door op passende wijze de gezondheid van individuen, gemeenschappen, ecosystemen, bio regio’s en de planetaire gezondheid te verbeteren.
Verdiepende vragen
 • Stimuleert u een ontwerpaanpak, gericht op het optimaliseren van de gezondheid van het hele systeem in plaats van het maximaliseren van de output of het succes van individuele onderdelen?
 • Draagt uw jongerenproject bij tot een afname van ongelijkheid en een gevoel van verbondenheid door de opzet, de structuur en de procesbegeleiding tijdens de uitvoering van uw jongerenproject?
 • Bevordert het jongerenproject, zowel door de inhoud alsook de wijze waarop het project wordt uitgevoerd, een gezonde levensstijl voor jongeren?
 • Verbetert u met uw project op een op passende wijze de gezondheid van individuen, gemeenschappen, ecosystemen, bio regio’s en de planetaire gezondheid?
 • Heeft u  aandacht besteed aan het creëren van een veerkrachtig project wat in staat is tot persistentie, aanpassing en transformatie, wanneer dat nodig is?
Theoretisch kader

Gezondheid en cultuur (sdg 3)

Een gezonde leefomgeving kan de gezondheid van de mensen die er wonen enorm beïnvloeden. De primaire focus voor een gezonde leefomgeving ligt op de kwaliteit van de natuurlijke omgeving – lucht, water, land, voedsel, onderdak en onze emotionele toestanden. Vanwege de dichtheid van de bebouwde omgeving en de concentratie van mensen in stedelijke omgevingen is het van groot belang om deze belangrijke aspecten van gezondheid niet uit het oog te verliezen. Voor elkaar zorgen is het beste medicijn. Buurtparticipatie kan een wezenlijk verschil maken. Stedelijke gebieden zijn gevoelig voor een hoge mate van vervuiling door verkeer, industrie, lawaai en afval. Het is belangrijk om manieren te vinden om het effect daarvan op onze gezondheid te verminderen.

Sociale rechtvaardigheidskwesties van gezondheid (sdg 3 en SDG 16)

We leven in één wereld, niet twee. Niemand in deze wereld kan zich comfortabel of veilig voelen, terwijl zovelen lijden en beroofd zijn”   

– Kofi Annan, voormalig Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties

In de sociale dimensie van het curriculum leren we hoe patronen van onderdrukking zich manifesteren in de samenleving en onze sociale identiteit beïnvloeden. Deze patronen van onderdrukking kunnen een schadelijk effect hebben op zowel de individuele als de collectieve gezondheid van een groep. Een verschuiving en diepere bewustzijn over ons beeld van de wereld kan ons de gereedschappen geven die we nodig hebben om ons te bevrijden van dat systeem door systeemdenken te gebruiken om nieuwe verhalen en normen te creëren. Bevrijding hier is bedoeld als “kritische transformatie” zoals beschreven in het werk van Paolo Freire.

Gezondheid en genezing (SDG 3 en SDG 15)

“Over het algemeen zijn de debatten over wereldwijde gezondheid en duurzaamheid gebaseerd op gefragmenteerde wereldbeelden die het moeilijk maken om de problemen holistisch te begrijpen.”

– Elisabet Sahtouris

Een gezonde planeet met gezonde levens-systemen is noodzakelijk voor een goede gezondheid van mensen. De planeet is echter niet zo gezond en overal ter wereld kampen mensen met gezondheidsproblemen. De huidige gezondheidsproblemen verschillen over de hele wereld. In Afrika bijvoorbeeld zijn de belangrijkste problemen het behandelen van aids, malaria, tuberculose en de gevolgen van armoede, ondervoeding, onrein water en vergiftiging door het onbeschermde sproeien van pesticiden. In Europa en Noord-Amerika omvatten belangrijke gezondheidsproblemen levensstijl ziekten zoals hartziekten, obesitas, depressie, stress, vervuiling, resistente bacteriën en besmetting van in massa geproduceerd voedsel (Salmonella, Listeria, E. Coli, enz.). Een integrale benadering van geneeskunde is noodzakelijk – waarbij alle verschillende mondiale medische systemen worden gebruikt die belangrijke technieken voor genezing bieden. Niet-westerse medische systemen zijn meer holistisch en de moeite waard om waar mogelijk, te integreren in de westerse geneeskunde.

Wereldwijde gezondheid (SDG 3 en SDG 15)

Wereldwijde gezondheid verwijst naar de gezondheidstoestand van de hele planeet. Een holistisch concept van wereldwijde gezondheid en gezonde levens systemen moet de aarde noodzakelijkerwijs als één onverdeeld geheel beschouwen. Elk deel van het geheel moet gezond zijn. Gezonde levens systemen van planeet Aarde bestaan ​​uit meerdere samenwerkende en concurrerende levens systemen. Het planetaire systeem is uit balans. Het is ziek. Al Gore presenteert overtuigend bewijs in zijn documentaire “An Inconvenient Truth”. Het is belangrijk om alle delen van het planetaire levenssysteem te laten genezen. Neem het voorbeeld van het lichaam. Als de schildklier niet goed functioneert, kan dat het hele lichaam ziek maken. Voor een gezond lichaam hebben we gezond werkende organen nodig, omdat alle onderdelen van het lichaam deel uitmaken van hetzelfde holon. Voor een gezonde wereld is het nodig dat alle delen in de wereld gezond zijn.

Humor en genezing (SDG 3)

“Humor is een van de belangrijkste instrumenten in sociale omgang. Er zijn geen gebieden van menselijk streven die niet worden verbeterd met gezond gebruik van humor. Er wordt vaak gezegd dat ‘lachen het beste medicijn is’. Ik zou verder willen voorstellen dat humor ook een krachtig medicijn is voor een gezonde gemeenschap. “

– Patch Adams

De lachbeweging heeft zich de afgelopen tien jaar over de westerse wereld verspreid. Eenvoudig lachen is gezond gebleken. In ziekenhuizen ontlasten clowns nu patiënten van jong en oud. De ‘dorpsclown’ is in alle culturen bekend en de ‘hofnar’ speelde een belangrijke rol, zoals de jongen in het verhaal van Hans Christian Andersen die schreeuwde over het gebrek aan kleding van de keizer.

“De nobele kunst van het gezichtsverlies kan op een dag de mensheid redden.” – Piet Hein

Een gezonde leefstijl (SDG 3)

In het voortdurende proces van verandering is gezondheid geen statische toestand. Er zijn veel dingen die je kunt doen om je huidige gezondheidstoestand te verbeteren. Om positieve verandering teweeg te brengen, is het belangrijk om de kleine, beheersbare vervolgstappen te identificeren die realistisch zijn om je gezondheid te verbeteren; of het nu gaat om een ​​verandering in het dieet, activiteitenniveaus of relatiepatronen. De volgende stap is om je aan die verandering te committeren. Communautaire steun is hiervoor essentieel – de sociale steun om de verandering te ondersteunen. Vijf gebieden waar je naar kunt kijken zijn:

o   Eten:

o   Werk:

o   Vrije tijd:

o   Verbinden met Spirit:

o   Betrokkenheid in de gemeente waar je woont

De jongeren

 • kunnen de relatie tussen gezonde gemeenschapsculturen en gezonde individuen analyseren.
 • eren manieren te vinden om het zelf te bevrijden van onderdrukkende patronen die een negatief effect op de gezondheid hebben
 • krijgen inzicht in mondiale gezondheidsproblemen in verschillende bevolkingsgroepen
 • doen kennis op van de vele manieren waarop gezondheid kan worden verbeterd door middel van een integrale benadering
 • beschouwen de mens als een holistisch wezen – een vereniging van geest, lichaam en geest
 • begrijpen dat genezing van de aarde een voorwaarde is voor onze eigen gezondheid en kunnen ernaar handelen
 • erkennen dat ieder mens uniek is, en voor iedereen is de weg naar welzijn en gezondheid specifiek en persoonlijk
 • beoefenen preventie als de beste methode om de gezondheid te behouden en te herstellen
1.4.1 De Natuur en jezelf genezen.Ga naar opdracht

Begrijpen dat genezing van de aarde een voorwaarde is om onszelf te genezen en daar naar te handelen.

1.4.2 Gezondheidsrisico’s in onze cultuur en omgevingGa naar opdracht

Deelnemers leren hoe ze met zelfbeheersing hun consumptie gewoontes kunnen matigen en zich bewust worden van wat ze kopen en gebruiken.

Overige activiteiten
 • Lichaamsbewustzijn meditaties door middel van games
 • Helende technieken zoals: chi gong, polariteittherapie, acupressuur, rebirthing, ademwerk, het vrijgeven van stress door prana, etc.
 • Start een massagecirkel
 • Maak en proef kruidentheeën
 • Bereid tincturen en zalven
 • Elke deelnemer leidt een reeks aërobe oefeningen
 • Speel frisbee en volleybal met anderen. Probeer de regels opnieuw te definiëren
 • Ontwerp een gezondheidskliniek
 • Ontwerp en leg een medicinale kruidentuin aan, na enig onderzoek

 

 

1.4.1 De Natuur en jezelf genezen

Activiteiten    1 2

Het herstellen van een respectvolle, eervolle relatie met de aarde nodigt op natuurlijke wijze uit om opnieuw contact te maken met de wijsheid van traditionele geneesmethoden. Met als basis het eten van gezond voedsel dat om ons heen groeit en het verzamelen van de kruiden die op onze wandelingen naar ons glimlachen, behouden we gezonde lichamen door de levenskrachten van onze leefplek in ons op te nemen.

Begrijpen dat genezing van de aarde een voorwaarde is om onszelf te genezen en daar naar te handelen.

Kennis over een aantal natuurlijke remedies verzameld uit of gecultiveerd in de natuur.

Papieren zakken, snijgereedschap, een natuurlijk ruig gebied waar planten kunnen worden verzameld.

 1. Ga onder begeleiding van een bioloog of een kruidenkenner de natuur in om minimaal een tiental planten te identificeren die afkomstig zijn uit de regio van de school.
 2. Analyseer waar ze groeien, de gezondheid van het ecosysteem waar je ze gevonden hebt en de opties voor het herstellen van ecologische schade, als je die hebt aangetroffen
 3. Bespreek een plan voor het herstel van de plek tijdens het ecologische deel van de training.
 4. Zoek planten die ons kunnen schaden of ons kunnen helpen genezen en de manier waarop de lokale bevolking ze gebruikt.
 5. Breng ze mee naar school en leer ze te drogen en maak er theeën en tincturen van.
 6. Een uitbreiding van deze oefening kan kijken naar de rol van krachtobjecten en krachtplaatsen, zoals grotten, stromende beken, rivieren en heuvels, en hoe de lokale bewoners deze krachten van de natuur gebruiken voor hun gezondheid.

Richt je in eerste instantie op het identificeren van de wijze waarop de omgeving en het ecosysteem beschadigd zijn door menselijke aanwezigheid, bespreek vervolgens de verschillende kwalen die  verholpen kunnen worden door middel van natuurlijke medicijnen. Ga nu niet in op echte ziektegevallen en genezingen maar bespreek alleen de algemene informatie. Bespreek ook wat het belang is van krachtplekken in de genezing van de aarde?

 

Jongeren: Vraag de jongeren wat ze hebben geleerd over het ecosysteem in kwestie. Hoe correleert de gezondheid van de omgeving en die van hen zelf? Wat ontdekten ze over gezondheid en genezing? Hoe verhoudt zich dit tot hoe zij de gezondheid van de aarde zien? Van hun lichamen? Hun gedachten? Welke andere stoffen en objecten kennen ze die het milieu- en de persoonlijke gezondheid kunnen bevorderen? Wat was het belangrijkste in wat tijdens deze activiteit gebeurde? Wat hebben ze gemist?

Facilitators: Wat heb je opgemerkt tijdens deze activiteit? Hoe goed hebben deelnemers het gedaan? Begrepen ze de aanwijzingen? Zijn er risico’s of onvoorziene resultaten naar voren gekomen? Wat zou u de volgende keer anders doen?

Leeftijdsadvies (Kind - Jeugd- Volwassen)

Alle

 • Hoofd – Cognitief – Concepten 30% 30%
 • Handen – Vaardigheden – Skills 70% 70%
 • Hart – Attitude – Gedrag 30% 30%
 • Samenleven – Community 80% 80%
SDGoals

1: No Poverty

2: Zero Hunger

3: Good Health and Well-Being for people

4: Quality Education

5: Gender Equality

6: Clean Water and Sanitation

7: Affordable and Clean Energy

8: Decent Work and Economic Growth

9: Industry, Innovation and Infrastructure

10: Reduced Inequalities

11: Sustainable Cities and Communities

12: Responsible Consumption and Production

13: Climate Change

14: Life Below Water

15: Life on Land

16: Peace, Justice and Strong Institutions

17: Partnerships for the Goals

1.4.2 Gezondheidsrisico’s in onze cultuur en omgeving

Activiteiten    1 2

De uit de hand gelopen over-consumptie heeft niet alleen gefaald in te voldoen aan onze fundamentele menselijke behoeften, maar heeft ook geleid tot de vergiftiging van ons milieu door het vrijkomen van duizenden niet-natuurlijke verontreinigende chemische stoffen uit ons afval. Vele van deze stoffen dringen de de menselijke bloedbaan binnen met biologische en neurologische effecten die nog steeds niet allemaal worden doorgrond. Er is een wereldwijde epidemie van dieetgerelateerde zwaarlijvigheid en niet-overdraagbare ziekten aan de gang, doordat mensen in de stad steeds meer voedsel gebruiken die een hogere energie maar een lagere diversiteit aan groenten en fruit bevatten dan het voedsel wat voorheen gegeten werd. Stress, steeds vaker voorkomende kanker en een bijna epidemische omvang van psychische aandoeningen creëren problemen, die het meest merkbaar zijn in ontwikkelde landen waar de term ‘affluenza’ is bedacht om de gevaren te beschrijven van het najagen van materiële bezittingen en status als toegangsmiddel tot geluk.

Het ontdekken van de effecten van over-consumptie en de overvloed op de aarde en ons leven.

Deelnemers leren hoe ze met zelfbeheersing hun consumptie gewoontes kunnen matigen en zich bewust worden van wat ze kopen en gebruiken.

Kladblok

 1. Houd een week lang een dagelijks logboek bij van wat je koopt, gebruikt of consumeert. Bespreek na een vooraf bepaalde tijd in een groep de resultaten van je logboek. Identificeer dingen die je hebt gekocht, gebruikt of verbruikt, omdat je ze nodig hebt voor je gezondheid en daarnaast de zaken die je simpelweg kocht als impulsieve aankoop of als gevolg van een tijdelijk gebrek aan bewustzijn.
 2. Analyseer wat je in de prullen gegooid heb.
 3. Keer aan het eind van de week de prullenbak op een parkeerplaats en scheid elk artikel.
 4. Bespreek waar elk van deze artikelen vandaan komt en waar het naartoe gaat. Komen er schadelijke chemicaliën vrij? In het ecosysteem? In je lichaam? Wat zijn de implicaties hiervan?

Nabespreking van deze activiteit kan het beste met de hele groep gezamenlijk worden gedaan zodat iedereen deel kan nemen aan de dialoog over afval, vervuiling en de levenscyclus van producten.

Jongeren: Vraag wat ze ontdekten over wat doorgaans “vuilnis” wordt genoemd. Hoe verhoudt zich dit tot de rest van de gemeenschap? Tot de rest van de wereld? Wat was het belangrijkst in wat er in deze activiteit gebeurde? Wat hebben ze gemist?

Facilitators: Wat heb je opgemerkt tijdens deze activiteit? Hoe goed hebben deelnemers het gedaan? Begrepen ze de aanwijzingen? Zijn er risico’s of onvoorziene resultaten naar voren gekomen? Wat zou je de volgende keer anders doen?

Leeftijdsadvies (Kind - Jeugd- Volwassen)

Jeugd – Volwassen

 • Hoofd – Cognitief – Concepten 80% 80%
 • Handen – Vaardigheden – Skills 60% 60%
 • Hart – Attitude – Gedrag 60% 60%
 • Samenleven – Community 70% 70%
SDGoals

1: No Poverty

2: Zero Hunger

3: Good Health and Well-Being for people

4: Quality Education

5: Gender Equality

6: Clean Water and Sanitation

7: Affordable and Clean Energy

8: Decent Work and Economic Growth

9: Industry, Innovation and Infrastructure

10: Reduced Inequalities

11: Sustainable Cities and Communities

12: Responsible Consumption and Production

13: Climate Change

14: Life Below Water

15: Life on Land

16: Peace, Justice and Strong Institutions

17: Partnerships for the Goals

Play Video