1.5 Sociaal betrokken

Activiteiten  1 2

Kernbegrippen

 • Wat moet er gebeuren?
 • Activisme tegen onderdrukking en voor bevrijding
 • Tradities, rituelen en feesten
 • Sociaal betrokken netwerken

Introductie

Na de Tweede Wereldoorlog kwam de groei van de mondiale economie in een ongekende stroomversnelling. Deze groei kent echter ook een schaduwzijde, weten we inmiddels, want de economische groei ging gepaard met enorme ecologische kosten. Kosten waarvoor de komende generaties opdraaien. Twee derde van de Nederlanders tussen de achttien en 25 jaar ziet klimaatverandering als een bedreiging voor de samenleving, bleek in 2016 uit onderzoek van verzekeraar Achmea. De kinderen die nu opgroeien zijn zich bewust van de donkere wolk die boven hun toekomst hangt.

Dit thema gaat over hoe energieke jongeren meedenken aan oplossingen voor milieuproblemen, actie ondernemen en een verschil maken in veel kritieke problemen van de planeet. Deze bezorgde jongeren vestigen steeds vaker hun hoop op collectieve oplossingen. Veel jongeren zijn van mening dat het technisch en economisch niet moeilijk is om de samenleving te verduurzamen; maar dat het het een kwestie is van politieke wil. Jongeren mogen dan nog geen stemrecht hebben, hun stem laten ze luid en duidelijk horen! Dit doen ze onder andere binnen diverse jongerenorganisaties gericht op milieu- en sociale transformatie. En door individuele acties. Zoals bijvoorbeeld de vijftienjarige Greta uit Zweden die tijden de klimaattop in Polen wereldleiders aansprak meer te gaan doen en weken niet naar school ging om te demonstreren voor het vergroten van bewustzijn rond klimaatproblemen.

Ook Obama benadrukte bij de presentatie van een nieuw beleidsplan tegen de opwarming van de aarde: “Wij zijn de eerste generatie die de impact van klimaatverandering voelt. Wij zijn de laatste generatie die er iets aan kan doen. Wij hebben slechts een thuis. Wij hebben slechts een planeet. Er is geen plan B. Er is ook zoiets als te laat zijn als het gaat over klimaatverandering.”

Jongeren in het onderwijs worden steeds vaker betrokken in het bedrijfsleven en de overheid om mee te denken aan oplossingen voor milieuproblemen. Hun jeugdige fantasie kan daar een verschil in maken. Zoals Einstein zei: “De denkwijze die het probleem heeft veroorzaakt, gaat ons niet helpen om het probleem op te lossen.” Dit thema  gaat in hoe je kunt komen tot een gedeelde visie in een project en hoe je vreedzaam en in harmonie met elkaar samen kunt werken in een project.

Om de bezorgdheid van jongeren en tevens hun ‘open mind ’ te betrekken bij het oplossen van milieu vraagstukken die spelen in hun eigen gemeente en bij regionale bedrijven.

As socially engaged spiritual activists, we do not live by our proofs; we prove by our living.”
– Will Keepin

 • Door jongeren sociale activiteiten aan te laten gaan waarin ze talenten kunnen ontwikkelen en zich in kunnen gaan zetten voor duurzame innovaties in hun regio ter verbetering van hun eigen leefomgeving  en om daarmee te werken aan een betere wereld.
 • Door jongeren geluk te laten ervaren in het hebben van een hechte band met familie, vrienden en hun omgeving.
Verdiepende vragen
 • Hoe kunnen de tien essentiële ingrediënten for engaged spiritualiteit, geschreven door Shirley Strong, jongeren meehelpen in ontwerpprocessen?
 • Heeft u overwogen om het ‘U-proces’ van Otto Scharmer of een ‘Dragon Dreaming Proces’ te gebruiken om toegang te krijgen tot innerlijk weten en de groepscapaciteit voor sociale innovatie te versterken?
 • Heeft u als onderdeel van het proces van het maken van een visie voor een gezamenlijk project of ontwerp nagedacht om een ​​toekomstvisie en backcasting-oefening uit te voeren, zodat er een gedeelde visie kan worden ontwikkeld?
 • Heeft u de verschillende versies van ‘stappen in een visievormingsproces’ bekeken en nagedacht welke versie en de bijbehorende stappen u in het project of ontwerp kan betrekken?
 • Heeft u uw visie en algehele voorstel getoetst aan de ‘ontwerpcriteria voor een succesvolle visie’?
 • Gebruikt u ‘visie van een duurzame samenleving’ van Donella Meadows als een soort checklist voor het project of ontwerp?
 • Heeft u overwogen de activiteiten van het project te koppelen aan de 17 SDG’s om duidelijk te krijgen welke doelen er direct en indirect worden aangepakt door middel van het project?
 • Heeft u nagedacht hoe jongeren de uitwerking van hun project of ontwerp kunnen toetsen in welke mate het project of het ontwerp een positieve bijdrage levert aan het behalen van de 17 duurzame doelen?
Theoretisch kader

Jongeren en duurzaamheid (SDG 12)

Diverse organisaties hebben onderzoek verricht naar jongeren en duurzaamheid. We hebben een paar onderzoeken eruit gelicht en kort samengevat.

Groen en eerlijk kopen: Uit recent onderzoek door Rank a Brand onder jongeren tussen de 18 en 25 jaar blijkt dat 56 procent van de jongeren het belangrijk vindt om meer groene en eerlijke producten te kopen, maar ze weten niet waar ze op moeten letten.

Jongeren en natuur: Het CAWI onderzoek uitgevoerd door van De Vos & Jansen geeft inzichten in de attitude van jongeren ten aanzien van de natuur. Kernpunten uit de samenvatting van dit onderzoek zijn:

 • Jongeren zijn bewust bezig met het milieu en de natuur en ze maken zich wat betreft het behoud van de natuur ook zorgen om de toekomst. Voor veel jongeren zijn kerncentrales bijvoorbeeld geen optie en kiezen zij enkel voor schone energie.
 • Bijna de helft van de jongeren is bereid zich persoonlijk in te zetten voor een betere leefomgeving. Voorbeelden hiervan zijn het netjes deponeren van afval in de prullenbak en zuinig omgaan met energie en water.
 • De meeste jongeren vinden dat Nederland op de goede weg is met een duurzaam beleid, maar het kan en moet altijd nog veel beter..
 • Over het algemeen houden vrouwen zich meer bezig met de natuur dan mannen en staan zij ook positiever tegenover ontwikkelingen in duurzaamheid.

Jongeren en duurzaamheid: Kernpunten uit de samenvatting van het onderzoek gedaan door Motivaction International B.V. in opdracht van Milieu Centraal heeft naar het thema duurzaamheid onder Nederlanders in de leeftijd van 25 tot 35 jaar.

 • Algemene houding: In vergelijking met de rest van de Nederlandse bevolking scoren 25- tot 35-jarigen hoog op ‘early adoption’ en ‘FOMO’, de fear of missing out.
 • Duurzaamheid in het algemeen: Circa de helft (53%) van de 25- tot 35-jarigen geeft aan dat zij het belangrijk vinden om duurzame keuzes te maken in hun dagelijks leven. 2% beschouwt zichzelf als voorloper op het gebied van duurzaamheid en een vijfde (19%) vindt dat zij de trend(s) redelijk snel volgen.• De grootste groep, bijna de helft (48%) van de 25- tot 35-jarigen, volgt trend(s) op het gebied van duurzaamheid als deze normaal zijn geworden.
 • Terminologie: gangbare termen als ‘duurzaam’ en ‘milieuvriendelijk’ bij 25- tot 35-jarigen meest gebruikt en meest aansprekend.

Generatie Z of bewuste generatie (SDG 16)

Op dit moment kunnen we 4 generaties van elkaar onderscheiden in de samenleving, met ieder zijn eigen specifieke kenmerken:

 • Generatie BabyBoom (1945 – 1960)
 • Generatie X (1961 – 1980)
 • Generatie Y – ( MIllennials ) (1981 – 1995)
 • Generatie Z (1995 – nu)

Jongeren in het voortgezet onderwijs, jonger dan 25 jaar (in 2019), vallen dus onder generatie Z. Enkele kenmerken die genoemd worden in diverse bronnen over deze generatie:

 • Ze zijn ‘globaal’ georiënteerd: ze gaan meer om met leeftijdsgenoten aan de andere kant van de wereld, en richten zich minder op ouderen uit hun eigen omgeving.
 • Het is de eerste generatie waarin het internet vanaf de geboorte in hun leven is.
 • Ze zijn zeer vertrouwd met smartphones en zijn de eerste ware digital natives.
 • Ze zijn opgegroeid in een onzekere wereld waar grote gebeurtenissen als 9/11 de sfeer in de buitenwereld bepaalden, en de economische crisis en haar nasleep de sfeer thuis beïnvloeden.
 • Ze kiezen voor stabiliteit.
 • Deze nadruk op veiligheid is ook te vinden in hun opvoeding. Als ouders willen zij hun kroost het gevoel van veiligheid geven dat zij zelf misten. Deze focus is doorgesijpeld in de doelen die Generation Z zichzelf stelt. Ze willen een stabiel inkomen, sparen en zekerheid.
 • Ongeveer de helft van Generatie Z vindt  het belangrijk om later bij een bedrijf te werken dat innovatief is én een steentje bijdraagt aan een betere wereld.
 • En 53% wil graag een baan waarmee zij iets voor de wereld kunnen betekenen.
 • 55% van generatie Z heeft als goal om een maatschappelijke bijdrage te leveren.

Bekijk ook eens dit filmpje over generatie Z:

https://www.youtube.com/watch?v=abxMT7HJIT8

Three Dimensions of The Great Turning Joanna Macy (SDG 13 en SDG 17)

In haar voorgestelde Three Dimensions of The Great Turning laat Joanna Macy zien wat activisten moeten doen om de mensen op aarde een nieuw wereldbeeld te laten ervaren. http://www.ecoliteracy.org/essays/great-turning

Will Keepin’s principles to support the practice of ‘engaged spirituality’ (SDG 13 dn SDG 17)

De 12 richtlijnen voor betrokken spiritualiteit staan beschrevenen in Timeline (www.globalcommunity.org)  en zijn geschreven door Will Keepin die president is van het Satyana Institute in Boulder, Colorado. Het is naar Will Keepin zijn opvatting een voorlopig geheel van ‘principes van spiritueel leiderschap’. Het zijn geen definitieve of gezaghebbende …maar eerder het begin van een collectief onderzoek naar hoe we spirituele leringen kunnen toepassen in sociale veranderingswerk. Je kunt het document met de twaalf richtlijnen vinden op internet met de zoekterm: The Twelve Principles of Spiritual Leadership – OSS.Net.

Shirley Strong: tien ingrediënten voor betrokken spiritualiteit

 

 • EEN VISIE DIE INSPIREERT. Creëer een verlangen om een deel te zijn van iets dat je toestaat om verbinding te maken met je Hogere Zelf. Voorbeelden: Wereldvrede, het einde van de honger. Persoonlijk voorbeeld: Geliefde community bouwen.

 

 • EEN PAKKENDE ERVARING (PERSOONLIJK VERHAAL) DIE MOTIVEERT. Laat je persoonlijke verhaal een passie genereren die doel en richting biedt voor je leven. Voorbeelden: Freedom Riders, Movement Activists, Peace Corps Volunteers Persoonlijk voorbeeld: Mijn verhaal (op 17) naar de Mars in Washington en de toespraak “I Have a Dream” van Martin Luther King.

 

 • EEN SPIRITUELE PRAKTIJK DIE  KOESTERT. Ontwikkel een opmerkzaamheid die je soms in een veranderde staat plaatst (zonder drugs te gebruiken), en een manier is om je leven te focussen en om een diepe verbinding met het Universele te maken. Maak er regelmatig tijd voor (3-5 x per week), op een specifieke tijd, plaats en op een bepaalde manier.Voorbeeld: gebed, yoga, bemiddeling, hardlopen, fietsen, wandelen, wandelen, tijd doorbrengen in de natuur, 12 stappenprogramma’s, een instrument bespelen. Persoonlijk voorbeeld: Mijn vader knielde in gebed bij zijn bed op 90-jarige leeftijd en deed dit bijna vijftig jaar.
 • EEN SPIRITUELE GEMEENSCHAP DIE BOEIT. Ontwikkel een relatie met een gemeenschap van gelijkgestemde mensen die ondersteuning en troost bieden door de verschillende stadia en veranderingen van het leven.Voorbeelden: AA-groepen, kerken, moskeeën, synagogen, dojos van vechtsporten, boeddhistische sanghas, koren, organisaties die zichzelf als een groter doel zien dienen. Persoonlijk Voorbeeld: De kerk voor de Fellowship of All Peoples, mijn thuiskerk. Mede opgericht door Howard Thurman als de eerste interraciale, interreligieuze kerk in de Verenigde Staten.
 • EEN ENGAGEMENT AAN ANDEREN DIE ONDERSTEUNEN EN VERSTERKEN. Blijf in contact met familie en vrienden. Demonstreer een wederzijdse zorg voor het welzijn van jezelf en anderen door verplichtingen na te leven en edelmoedigheid van geest te behouden.Voorbeelden: zorg voor de kwetsbaren, onze overvloed delen met anderen, niet meer gebruiken (ruimte, kleding, eten, energie, etc.) dan we nodig hebben. Persoonlijk Voorbeeld: ik beschouw mijn werk als mijn roeping.
 • EEN THEOLOGIE / FILOSOFIE / GELOOF DIE LEIDT. Bij voorkeur een die eerder inclusief dan exclusief is en een diepe oecumene stimuleert – een manier om religie te zien zoals vele rivieren (Matthew Fox) die allemaal leiden tot een diepe bron die uit één bron stroomt.Voorbeelden: begrijpen dat alle religies in hun kern metafysisch vasthouden aan dezelfde basisprincipes, onderlinge verbinding van alle dingen, zaaien en oogsten, zoals hierboven zo hieronder. Persoonlijk voorbeeld: mijn betrokkenheid bij het christendom, de religie van mijn geboorte en mijn affiniteit met de Tao Te Ching.
 • EEN VERBINDING MET OUDERS EN ONDERWIJZERS. Bedenk dat je op de schouders staat van de vele (beroemde en gewone) die eerder zijn gekomen en voor jou zijn opgeofferd. Voorbeelden: Martin Luther King Jr., Mahatma Gandhi en andere die wereldwijd als voorbeelden dienen. Persoonlijk voorbeeld: Grace Lee Boggs, een negentig (90) jaar oude sociale activist die nog steeds sterk actief is na 60 jaar werk in de beweging.
 • EEN KUNSTZINNIGE VORM of EXPRESSIE DIE ONS VOEDT. Zoek een artistieke expressie die je creativiteit ten goede komt.Voorbeelden: fotografie, schilderkunst, poëzie, literatuur, muziek. Persoonlijk voorbeeld: collage maken, gericht op een collectieve geschiedenis en een verhaal die mijn reis naar heelheid ondersteunt.
 • DANKBAARHEID DIE ONS VERNIEUWT. Waardeer wat je hebt gekregen, vooral het onverdiende deel. Voorbeelden: de aarde, inclusief schoon water om te drinken en te baden.Persoonlijk voorbeeld: De opleiding van het college waar mijn moeder op aandrong, ondanks mijn gebrek aan bewustzijn van wat het zou betekenen voor mijn leven.
 • DUURZAAMHEID DIE  VERVANGT. Geef ondersteuning daar waar je spirituele voeding, inspiratie en moed ontvangt. Voorbeeld: geven aan CHI en andere spirituele gemeenschappen, liefdadigheids- instellingen en non-profitorganisaties die werken aan verandering.Persoonlijk voorbeeld: mijn kerk ondersteunen.

 

 

Gebed (SDG 16)

Gebed is een krachtige manier om onze wensen op één lijn te brengen met wat we ons voor ogen hebben. Het is wetenschappelijk aangetoond dat gebed kan helpen de zieken te genezen en onverwachte resultaten in vele vormen tot stand te brengen. Gebed kan ons ook psychologische verlichting geven van lijden en wanhoop. We bedoelen met gebed niet een religieus gebed, maar woorden voor een dieper gevoel van communicatie met onszelf, onze innerlijke stem en onze diepste en authentieke verlangens. Gebed kan een hulpmiddel zijn om te weten te komen wie we zijn en hoe we ons verhouden tot ‘de ander’. Gebed kan ook onze moed stimuleren om op te komen voor onze overtuigingen.

Wanhoop versus hoop (SDG 3 en SDG 16)

Depressie en wanhoop gevoelens komen steeds vaker voor bij jongeren. In 2016 zegt bijna 4 procent van de jongeren van 12 – 18 jaar voor minstens zes maanden in het afgelopen jaar een depressie te hebben gehad. Onder jong volwassenen van 20-30 jaar komt depressie met 9 procent het meeste voor (gezondheids enquête CBS, 2017). Het gaat bij deze cijfers om zelf gerapporteerde gevoelens van depressie en niet  gediagnosticeerde depressie. In 2017 is het aantal jeugdigen in de leeftijd van 10 – 25 jaar, gestegen van 121 in 2016 naar 169 in de 2017. De afgelopen tien jaar is er sprake van een aanzienlijke stijging in het aantal zelfdodingen onder jongeren.

Om wanhoop te doorbreken en hoop te ontwikkelen is het belangrijk de schaamte voor depressieve gevoelens te doorbreken en deze gevoelens te delen. Joanna Macy wijst in haar werk op hoe belangrijk het is om wanhoop te delen met elkaar en door middel van spiritualiteit te werken aan zingeving en hoop. Volgens joanna Macy gaan spiritualiteit en sociale verandering hand in hand. Door spiritualiteit kun je innerlijk compassie, begrip en inclusiviteit vergroten en daarmee kunnen jongeren sociale-veranderingsdoelstellingen waarschijnlijk makkelijker bereiken.

Purpose piramide (SDG 3 en SDG 8)

De purpose piramide is ontwikkeld door Hansen. De piramide bestaat uit drie lagen en begint bij de onderste trede en beweegt dan omhoog. Hoe hoger je komt hoe meer purpose (zingeving) je ervaart. Je kunt pas omhoog bewegen als je de voorgaande trede hebt voldaan (net als bij de piramide van Maslow). De onderste laag van de Purpose Piramide gaat over de meerwaarde die je creëert in je werk. De tweede laag gaat over de persoonlijke betekenis die jij zelf geeft aan je werk. Dit kan voor iedere persoon heel anders zijn. De bovenste laag gaat over het verbinden met een sociale missie. Deze bovenste trede van de piramide bereik je wanneer het gevoel hebt dat jouw werk een positieve bijdrage levert aan de maatschappij. Slechts ongeveer 17% van de werkende mensen ervaart dit zo op z’n werk. De mensen die dit wel ervaren zijn een zeer gedreven groep medewerkers. Het ervaren van een sociale missie genereert energie en focus en zorgt ervoor dat mensen veel effectiever zijn.

Duurzaam activisme (SDG 13)

De overgang naar een meer spirituele, holistische wereld zal niet van de ene dag op de andere plaatsvinden. Het zal ook niet gebeuren door politieke initiatieven van bovenaf. Het zal gebeuren omdat miljoenen mensen over de hele wereld, onafhankelijk van elkaar, in netwerken van gelijkgestemde zielen, actief betrokken zijn bij het tot stand brengen van echte verandering. Een massale ‘grass roots’ beweging voor duurzaam activisme van onderaf groeit elke dag sterker. Paul Hawken verwijst naar deze beweging als een immuunsysteem tegen bedrijfsglobalisering. Niet al deze grass roots initiatieven zijn bewust spiritueel gebaseerd. Maar of hun doelen nu spiritueel, milieubewust of sociaal zijn, ze maken deel uit van dezelfde beweging op een dieper niveau en delen een gemeenschappelijke visie; het is een visie van een levende, prachtige planeet waar mensen samenwerken met de natuur in al zijn verscheidenheid. Om eenheid, wereldwijde gerechtigheid en liefde te creëren. Wat uiteindelijk zal leiden tot echte verandering vanuit alle delen van de samenleving.

Theorie U (SDG 17)

Theory U is een procesmodel voor vernieuwing en transformatie van mens en organisatie. Dit proces omvat een diepgaande beweging, zoals in de letter U, vandaar de naam. Met Theory U buig je complexe vraagstukken van deze tijd om naar een wezenlijke verandering, vanuit verbinding met jezelf, anderen en alle aspecten die met de vraag samenhangen. Het proces omvat een verdieping van het bewustzijn van de betrokkenen, het benutten van de wijsheid uit het onbewuste. Het U-proces maakt leren vanuit de toekomst mogelijk, in plaats van leren vanuit het verleden. Het U-proces is als eerste in 1968 ontwikkeld door Glasl en Lemson, van het NPI (Nederlands Pedagogisch Instituut). Zij baseerden zich op het werk van Dr. Rudolf Steiner, een Oostenrijks architect/filosoof, en grondlegger van de antroposofie . Steiner schreef over het transformeren van zichtbare waarnemingen naar intuïtieve waarnemingen, als basis voor besluiten over de toekomst. Glasl en Lemson beschrijven vanaf 1975 een werkwijze met een U-vorm, bestaande uit drie niveaus en zeven fasen. Daarbij nemen zij het gezamenlijk observeren en plannen maken met een betrokken collectief als uitgangspunt voor organisatieverandering.’ Bron: http://www.theoryuplein.nl/theory-u/.

Donella Meadows visie op een duurzame gemeenschap (SDG 17)

Een duurzame wereld kan volgens Donella Meadows nooit volledig worden gerealiseerd als het niet breed wordt gedragen. De visie daarover moet door veel mensen worden opgebouwd voordat deze compleet en overtuigend is. Donella heeft een lijst ontwikkeld met punten waar je in co-creatie met elkaar aan kunt denken en werken om samen een duurzame samenleving te ontwikkelen waarin je graag zou willen leven, in tegenstelling tot een samenleving waar we bereid zijn genoegen te nemen. Op haar website staat de lijst, inclusief lesmateriaal en aanvullende informatie.

Website: http://donellameadows.org/

17 duurzame doelen (SDG 17)

Tussen 25 en 27 september 2015 vond er in het hoofdkwartier van de VN in New York de Duurzame Ontwikkelingstop plaats. Alle staatshoofden, overheids- en top vertegenwoordigers kwamen samen en schreven een voorstel voor nieuwe  Duurzame Ontwikkelingsdoelen die tegen 2030 bereikt moeten worden. De Verenigde Naties beschrijven in hun voorstel voor een nieuwe mondiale agenda zeventien duurzame ontwikkelingsdoelen of met andere woorden ‘Sustainable Development Goals’. Met de hulp van deze doelen willen ze samenwerken om de wereld tot een betere plek te maken in 2030. Het eerste en meest belangrijkste doel is het beëindigen van extreme armoede; volgens de VN ‘de grootste uitdaging van deze tijd’. Verder zijn er doelen over gezondheid, onderwijs en schoon drinkwater, duurzame energie, minder ongelijkheid en het aanpakken van klimaatverandering.

► Dragon dreaming; van droom naar werkelijkheid (SDG 17)

Dragon Dreaming is ontworpen in Australië door Vivienne Elanta en John Croft. Ze gebruiken de wijsheid van de Aboriginals en andere natuurvolken en verbinden deze denk- en leefwijze aan Westers handelen. Ze hebben een projectwiel ontwikkeld, waarmee een projectproces kan worden geanalyseerd in de vier fases Dreaming, Planning, Doing, Celebration, en waar evenveel ruimte is voor managen en monitoring, als voor visualiseren en vieren. De methodiek focust op win-win-win situaties die tot stand komen door zowel naar het individu, het team en de samenleving te kijken.

Annette Dolle is in Nederland bedreven in Dragon Dreaming en daarmee groepen begeleiden. Op haar website staat veel informatie en ook opdrachten om te doen.  https://annettedolle.nl/dragon-dreaming/).

 

De jongeren

 • kunnen paden van ‘innerlijke’ spirituele transformatie en ‘uiterlijke’ sociale verandering met elkaar verbinden
 • kunnen aan de hand van de purpose piramide aangeven wat in het algemeen mensen gelukkig maakt
 • onderzoeken in hun eigen leven wat gelukkig maakt
 • onderzoeken hoe spirituele leiders en jongeren milieubewegingen zich inzetten voor een duurzamere en vreedzamere wereld
 • kunnen creatieve samenwerking faciliteren
 • een perspectief ontwikkelen op wat moet worden gedaan om de duurzaamheidscrisis aan te pakken waarmee we worden geconfronteerd
 • raken vertrouwd met een aantal wereldwijde, spirituele activistennetwerken
 • leren het belang van netwerkverbindingen in transformatiepraktijken voor duurzaamheid inzien
1.5.1 De Transformatie-agent Ga naar opdracht

Het leren van instrumenten voor het voeren van een democratische dialoog over zaken die je raken en fundamentele gerechtigheid.

1.5.2 Spiritueel activisme Ga naar opdracht

De termen “spiritueel activisme” en de “oplossingsgerichte politiek” leren begrijpen als concepten die een krachtige combinatie van politiek van hoop, prestatie, optimisme en spirituele oefening bieden.

Overige activiteiten

Will Keepin’s richtlijnen voor sociaal geëngageerde spiritualiteit

 Tien essentiële ingrediënten for engaged spiritualiteit, geschreven door Shirley Strong,

Het vinden van voorbeelden van sociaal betrokken netwerken

Purpose piramide

Harvard Business Review

17 duurzame doelen

► Otto Scharmer’s ‘U-theorie’

Visie voor een duurzame gemeenschap (Donella Meadows

► Dragon Dreaming

The-wheel-of-the-great-turning

The milling (Oefening Joanna Macy)

► Wanhoop ritueel (Joanna Macy)

 

1.5.1 De Transformatie-agent

Activiteiten    1 2

Wereldwijde actie en een verandering van ons bewustzijn zijn twee van de belangrijkste veranderingen die nodig zijn willen we de aarde en al haar schepselen weer gezond maken. Het is daarom dringend noodzakelijk wereldwijd te beginnen met samenwerken over onze culturele en geografische grenzen heen.

Het leren van instrumenten voor het voeren van een democratische dialoog over zaken die je raken en fundamentele gerechtigheid.

Leef het leven als transformatie-agent en lever een bijdrage aan een nieuwe meer zorgzame, mededogende en inclusieve wereld

Een “talking stick” die kan worden doorgegeven tijdens het gesprek en vastgehouden kan worden als je aan het woord bent.

 1. Facilitators zorgen samen met de deelnemers voor een dialoogruimte waar openheid en introspectie mogelijk zijn.
 2. Er wordt een magische ruimte gecreëerd met behulp van ‘The Way of Council’ zoals beoefend wordt door de Ojai Stichting en wordt beschreven in het gelijknamige boek van Gigi Coyle en Jack Zimmerman. Dit proces gaat een stuk dieper als de normale deelcirkels die veelal gebruikt worden.
 3. De Raad begint op het moment dat iemand met toewijding de kaars in het midden aan steekt. (deze vertegenwoordigd de toekomstige generaties / kinderen)
 4. Als iedereen zijn plek gevonden heeft geeft de facilitator de groep een thema dat is gericht op activisme en transformatie. Bijvoorbeeld: “Spiritualiteit zonder sociale verandering is zwak en sociale verandering zonder spiritualiteit is blind.”
 5. Nodig de deelnemers uit tot de dialoog door middel van deze vier eenvoudige verzoeken:
 • Spreek vanuit je hart
 • Luister vanuit je hart
 • Wees spontaan (denk niet na over wat je zult gaan zeggen, en vertrouw erop dat wanneer de talking stick bij jou is, je zegt wat je moet zeggen)
 • Beperk je tot de essentie (kort is beter)
 1. De Raad eindigt met het doven van de kaars.
 2. Geef aan het einde een samenvatting van alle zaken die tijdens de dialoog naar voren kwamen.

Nabespreking van deze activiteit kan het beste eerst in kleine groepen worden gedaan zodat iedereen mee kan praten over ons vermogen om verandering tot stand te brengen.

Jongeren: Vraag jongeren wat hebben ze ontdekt over hun kracht en het vermogen om transformatie-agenten te zijn?

Leeftijdsadvies (Kind - Jeugd- Volwassen)

Alle

 • Hoofd – Cognitief – Concepten 30% 30%
 • Handen – Vaardigheden – Skills 70% 70%
 • Hart – Attitude – Gedrag 30% 30%
 • Samenleven – Community 80% 80%
SDGoals

1: No Poverty

2: Zero Hunger

3: Good Health and Well-Being for people

4: Quality Education

5: Gender Equality

6: Clean Water and Sanitation

7: Affordable and Clean Energy

8: Decent Work and Economic Growth

9: Industry, Innovation and Infrastructure

10: Reduced Inequalities

11: Sustainable Cities and Communities

12: Responsible Consumption and Production

13: Climate Change

14: Life Below Water

15: Life on Land

16: Peace, Justice and Strong Institutions

17: Partnerships for the Goals

1.5.2 Spiritueel activisme

Activiteiten    1 2

Hoewel we vaak ontkennende negatieve beelden en verhalen voorgeschoteld krijgen zetten mensen over de hele wereld zich in voor een gezond ecosysteem en gezonde gemeenschappen. Deze voorvechters ontlenen vaak hun kracht aan hun eigen spiritualiteit.
Het horen over en vieren van elkaars successen, het delen van moeizaam verkregen wijsheid en het vinden van de “best practices” kunnen ons in ons eigen spirituele activisme vooruit helpen.

Deze nieuwe manier van politiek actief zijn benadrukt spiritualiteit en zorgt voor rechtvaardige, duurzame gemeenschappen, geeft het vermogen om problemen creatief op te lossen, nieuwe mogelijkheden te ontdekken en de de aarde te eren door innovatieve oplossingsgerichte actie te ondernemen.

Deelnemers leren het spiritueel activisme binnen hun eigen gemeenschap en gemeenschappen over de hele wereld kennen en leren daarmee verschil maken binnen de milieu- en sociale rechtvaardigheid.

De termen “spiritueel activisme” en de “oplossingsgerichte politiek” begrijpen als concepten die een krachtige combinatie van politiek van hoop, prestatie, optimisme en spirituele oefening bieden.

flip-over, markers, kranten.

Deel A

 1. Splits de groep in kleinere groepen van 3 tot 6 leerlingen en geef elke groep een krant.
 2. Geef elke groep 15 minuten om zoveel mogelijk artikelen te vinden die oplossingsgericht zijn (hoopvol, optimistisch of visionair) en een proactieve oplossing bieden voor een probleem.
 3. Laat elke groep de essentie van hun favoriete artikel delen, en leg uit hoe hier in het spirituele activisme aanwezig was.

Deel B

 1. Deel de groep op in leerlingen die lokale, die nationale en die internationale oplossingen onderzoeken.
 2. Elke leerling bereidt een presentatie van 2 tot 5 minuten voor over een persoon, organisatie, technologie, een beleid of project dat zorgt voor gezondheid en duurzaamheid voor zowel het milieu als voor de mens.
 3. Bespreek de spirituele componenten van elke presentatie.
 4. Vraag de deelnemers van elke groep om een definitie van ‘spiritueel activisme’ en ‘oplossingsgerichte politiek’ te bedenken en deze met de hele groep te delen.

Deel C

 1. Laat de leerlingen brainstormen over problemen die ze in hun gemeenschap of dorp tegenkomen.
 2. Kies hieruit een probleem dat prioriteit heeft en vertel elk team dat zij belast zijn met het bedenken van een oplossing voor het gekozen probleem.
 3. Stel een jury aan die de beste oplossing kiest op basis van de mate van spiritualiteit.
 4. Ontwerp een implementatiestrategie voor de geselecteerde oplossing.
 5. U kunt de leerlingen brieven laten schrijven naar de redactie van de verschillende kranten om hen te bedanken en hen aan te moedigen meer nieuws te publiceren over spiritueel activisme en oplossingsgerichte politiek.

 

Nabespreking van deze activiteit kan het best met de hele groep worden gedaan zodat iedereen de voorbeelden van spirituele activisme en oplossingsgerichte politiek kan laten zien. Stel vragen als: Welke presentaties vielen het meest op? Welke vond je het leukst, en waarom? Had je al eerder iets gehoord? Waar? Was het moeilijk of makkelijk om spiritueel gedreven activistische ideeën te vinden? Denk je dat dit belangrijk is? Waarom? Hoe uniek is deze invalshoek.

Jongeren: Was het makkelijk of moeilijk om oplossingsgericht nieuws te vinden? Wat ontdekten ze over de spirituele drive achter deze oplossingen?

Leeftijdsadvies (Kind - Jeugd- Volwassen)

Jeugd – Volwassen

 • Hoofd – Cognitief – Concepten 80% 80%
 • Handen – Vaardigheden – Skills 60% 60%
 • Hart – Attitude – Gedrag 60% 60%
 • Samenleven – Community 70% 70%
SDGoals

1: No Poverty

2: Zero Hunger

3: Good Health and Well-Being for people

4: Quality Education

5: Gender Equality

6: Clean Water and Sanitation

7: Affordable and Clean Energy

8: Decent Work and Economic Growth

9: Industry, Innovation and Infrastructure

10: Reduced Inequalities

11: Sustainable Cities and Communities

12: Responsible Consumption and Production

13: Climate Change

14: Life Below Water

15: Life on Land

16: Peace, Justice and Strong Institutions

17: Partnerships for the Goals

Play Video