4.4 Kunst en sociale transformatie

Activiteiten  1 2

Kernbegrippen

 • Kunst in de gemeenschap
 • Iedereen is een artiest
 • Kunst en creativiteit
 • Vieren en eren van leven
 • Mediawijsheid

Introductie

In het dagelijks leven van veel mensen gaan kunst, sociale transformatie en duurzaamheid hand in hand. Over de hele wereld werken jonge mensen aan positieve, krachtige sociale veranderingen door middel van kunst. Onder andere door dans, film, theater, beeldende kunst, muziek, graffiti en nog veel meer. Wanneer je je verdiept hoe kunst als een kracht kan dienen voor verandering, ontdek je al snel een lange geschiedenis waar kunst van betekenis is geweest bij sociale transformaties in de maatschappij.

Het gebruik van kunst als medium  is een van de oudste instrumenten van de mens voor sociale transformatie. Deze zijn cruciaal geweest in onze evolutie, van grotschilderingen tot moderne hiphop. De digitale sociale netwerken en de bijbehorende technologie van vandaag maken het mogelijk om berichten te verzenden met een persoonlijke uitstraling wat kan lijken op hoe ook met name kunstenaars gebruik maken van sociaal activisme en hoe netwerken van milieubewegingen en campagnes voor media-educatie werken aan sociale transformatie.

Het lijdt geen twijfel dat kunst een krachtig instrument is om de gemeenschap te engageren en te stimuleren en om kanalen van creativiteit en mogelijkheden te openen voor wat mensen zich kunnen voorstellen. Het concept van het kunnen voorstellen van iets vóór het creëren ervan is een prachtige manier om potentiële problemen en procesproblemen op te lossen.

Gedachten en beelden over het bestaande wereldbeeld van uitsluiting en strijd, uitgedrukt in kunstzinnige creaties, kunnen meehelpen in de bewustwording naar een wereld die de principes van (diepe) democratie belichaamt. Deze beelden drukken het beeld uit van de nieuwe samenleving die wordt gecreëerd.

Architectuur, beeldhouwkunst, theaterkunsten waaronder drama en dans, maar ook poëzie worden allemaal samengebracht om het beeld van de beschaving te veranderen. Architectuur en beeldhouwkunst zijn vooral belangrijk bij het creëren van het nieuwe beeld dat nodig is om de culturele en politieke doelstellingen van de nieuwe cultuur te symboliseren. In dit opzicht is kunst een medium waardoor ideeën worden verspreid. We kunnen tevens op artistieke wijze de aandacht vestigen op inhumane omstandigheden in de samenleving, zoals corruptie en oorlog door gebruik te maken van de meest geavanceerde vormen van de kunst van onze tijd.

 • Om de rol en kracht van kunst en creatieve kunstzinnigheid in relatie met sociale transformatie te begrijpen.
 • Om kunst en kunstzinnige creativiteit in te zetten als middel in projecten die werken aan sociale veranderingen in de maatschappij.
 • Door in de geschiedenis voorbeelden te bestuderen die hebben bijgedragen in sociale transformaties.
 • Door jongeren te laten verdiepen in de verschillende stadia van het collectieve creatieve proces binnen projecten.
 • Door verandering als de voortdurende ontdekking van nieuwigheid in het leven te gaan zien en de kracht daarvan in te zetten bij creatieve processen.
Verdiepende vragen
 • Verdiepen de jongeren zich in hun project hoe kunst kan bijdragen in sociale transformaties van hun project?
 • Hoe geef je kunst en creativiteit in het jongerenproject vorm; als een middel, als een pad of als een doel?
 • Zou het de jongeren helpen om de verschillende stadia van het creatieve proces in gedachten te houden terwijl de jongeren samenwerken binnen hun ontwerpteam?
 • Hoe leg je het design proces uit aan jongeren?
 • Erkennen jongeren alle leven binnen designs die ze ontwerpen?
 • Omarm je verandering als de voortdurende ontdekking van nieuwigheid in het leven tijdens de uitvoering van het jongerenproject?
Theoretisch kader

Kunst in de gemeenschap (SDG 16)

Artistieke evenementen kunnen een hulpmiddel zijn om collectiviteit te activeren en de culturele identiteit van een gemeenschap opnieuw bevestigen. Ten minste één ecodorp (Huehuecoyotl, in Mexico) heeft kunst gebruikt om hun dorp te ontwerpen. Kunst speelde voor ecodorp Huehuecoyot ook een sleutelrol als een hulpmiddel om contact te maken met de bevolking rondom het ecodorp en om politieke en sociale verklaringen af ​​te leggen voor de rest van de wereld. De kracht van kunst om te praten over plaats, emoties, gebeurtenissen of heiligheid in ons leven is een van de meest beschikbare bronnen van expressie. Schrijven in al zijn vormen; proza, poëzie, kritische es- verhalen, fictie, drama, verhaal … is een essentiële functie van onze beschaving.

Kunst en cultuur in steden (SDG 16)

Kunst en cultuur zijn sleutelelementen die mensen aantrekken om in steden te wonen. Overheidsinstanties zijn op verschillende niveaus toegewijd aan kunst en cultuur. Publieke kunst en samenwerking om sociale en maatschappelijke activiteiten in dorpen en stedelijke centra te promoten, lijken een gevoel van identiteit te geven aan een plek (stad). Kunstzinnige expressie is een veilig en vruchtbaar gebied om te ontdekken hoe de wereld eruit zou zien als het anders was. Co-creatie met anderen scherpt onze communicatie- en procesvaardigheden aan, waardoor we ons beter kunnen voorbereiden op verschillende wereldbeelden en culturele expressie.

 Straatkunst

Peter Schumann van The Bread and Puppet Theatre werd wereldberoemd na het gebruik van zijn poppentheater in vredes- en mensenrechtendemonstraties in New York in de jaren ’60. Tegenwoordig wordt straattheater vaak gebruikt in anti-globalisering protesten, mensenrechten demonstraties, politieke acties en in zowat elke gebeurtenis georganiseerd rond sociale en milieurechtvaardigheid. Kunst inspireert de ziel. Kunst gaat in de kern over emoties. Stedelijke kunst is een sterk identiteitsinstrument voor jeugd groepen. Veel expressies van kunst gaan over rituelen in het dagelijks leven en om het leven met andere ogen te bekijken.

 Transformatie en symboliek

Veel van wat valt onder de noemer “kunst” is in de vorm van een collectief geheugen dat op één plek is geconcentreerd. Kunst maakt innovatie mogelijk op hetzelfde moment dat het de wortels van de plek symboliseert. Het toont ons zowel transformatie als symboliek.

 Iedereen is een artiest

‘Wanneer kunstenaars hun ego’s en hun wens voor de status van beroemdheid en persoonlijke glorie loslaten, wordt kunst echt grenzeloos.’
Satish Kumar, in Resurgence Magazine

Eeuwenlang werd kunst alleen beoefend door mensen met een speciaal talent, alleen gekocht door rijke mensen, en vooral gezien in kerken, musea en kunstgalerijen. In de huidige tijd wordt daar steeds ruimer over gedacht. Zoals  Joseph Beuys, een van de oprichters van de (politieke) Groene Partij in Duitsland, al zei: “Iedereen is een kunstenaar”. Beus heeft zich ingezet om kunst opnieuw te verbinden met ecologie, politiek en het dagelijks leven. En op dezelfde manier heeft de Sri Lankaanse kunsthistoricus A. K. Coomaraswamy gezegd: “de kunstenaar is geen speciaal soort man, maar elke man is een speciaal soort kunstenaar.”

 

Kunst als kracht voor zelfrealisatie (SDG 3 en SDG 4)

Kunst is een kracht voor transformatie en zelfrealisatie. Zoals een pottenbakker een gewone klomp klei transformeert in een mooi kunstwerk, transformeert die klei de pottenbakker in een kunstenaar en een vakman van zijn of haar gemeenschap. Deze transformerende kracht van de kunsten geeft ons een gevoel van verbondenheid en ontsluit de deuren van optimisme en hoop. De eerste gereedschapmakers waren ongetwijfeld kunstenaars en ambachtslieden. Hun creaties veranderden de manier waarop we leven.

 Zaden van hoop

Op dit moment wordt vaak een somber scenario voor het milieu geschetst, door zowel experts als activisten. In boeken, tijdschriften en op het internet lees je in veel artikelen dat we het omslagpunt zijn gepasseerd en het punt van geen terugkeer voor veel milieu zaken hebben bereikt. Kunstenaars zijn een van de weinige mensen die de zaden van hoop kunnen zaaien in dit sombere scenario. Natuurlijk mag niemand twijfelen aan de ernst van de klimaatcrisis. Kunstenaars kunnen echter verder gaan dan angst, voorbij doemdenken en somberheid.

 Kunst en ambachten (SDG 8)

Om de uitdaging van deze ecologische, sociale en spirituele crisis het hoofd te bieden, zouden we eigenlijk allemaal moeten willen veranderen van consumenten naar kunstenaars! Zoals de Britse architect, textielontwerper en kunstenaar William Morris al lang geleden opmerkte: “Kunst en ambachten prikkelen onze verbeelding, stimuleren onze creativiteit en brengen ons een gevoel van vervulling.” De klimaatcrisis en de economische neergang bieden een kans om van richting te veranderen van grof naar subtiel, van glamoureus tot gracieus, van hedonisme tot genezing, van de verovering van de aarde tot het behoud van de natuur, van hoeveelheden bezittingen tot levenskwaliteit. Hierdoor gaan mensen in plaats van louter consumeren, steeds meer zelf maken. In de huidige staat van de wereld en onder invloed van een niet-duurzaam consumentisme, wordt je als mens verleid tot de toestand van passieve ontvanger van in de fabriek gemaakte objecten. Je als mens verbinden met een levenswijze waarin je een actief bent in het maken van dingen die mooi, nuttig en duurzaam zijn, kan het persoonlijke leven en het welzijn van de aarde verrijken.

 Kunst en festivals (SDG 12)

Om hun ecologische voetafdruk te minimaliseren, gebruiken veel muziekfestivals nu hernieuwbare energie, zoals zonne-energie of biodiesel, om hun evenement te runnen, of kopen ze gecertificeerde koolstofcompensaties van derden om ervoor te zorgen dat de activiteiten ‘koolstofneutraal’ zijn. Deze evenementen trekken duizenden mensen aan die op deze manier de mogelijkheden van het gebruik van hernieuwbare energie kunnen zien en daardoor geïnspireerd kunnen raken.  Afvalvermindering is een ander belangrijk kenmerk van organisatoren van kunstevenementen en muziekfestivals, die het publiek aanmoedigen afval te scheiden tijdens het evenement en daarmee ook het hergebruik van afval en het verminderen en recyclen van afval in hun dagelijks leven stimuleren.

 Artistieke evenementen versterken cultuur van de bioregio

Het gebruik van artistieke evenementen is algemeen bekend in traditionele en inheemse culturen in alle delen van de wereld. Carnaval straatparades, Tibetaanse rituele kunst, Indiase festivals, Afrikaanse muziek en dans …; ze maken allemaal uitgebreid gebruik van kunst om hun culturele tradities te eren en de gemeenschap te betrekken bij massale evenementen.

 Kunst en creativiteit

Kunst is niet alleen voor kunstenaars: het is een manier om schoonheid, gratie en feestelijkheid toe te voegen aan alles wat we doen. Kunst beoefenen is een middel voor mensen om gebruik te maken van een universele bron van creativiteit – de bron van het leven zelf. Deze actieve kunstzinnige verbinding met de creatieve bron van het leven is een krachtige manier om persoonlijke en collectieve groei, genezing en transformatie te bewerkstelligen.

 

 Collectieve creativiteit (SDG 17)

In elke groep is het samen werken aan een visie en een doel dat groter is dan het individuele zelf een uitdaging. Door collectieve sessies kan op creatieve wijze worden gewerkt aan een gezamenlijk ontwerp, waardoor persoonlijke, zelfopgelegde beperkingen kunnen worden opgeheven. Kunst kan bijvoorbeeld een nuttige en praktische bijdrage leveren aan de verwezenlijking van een gemeenschappelijk ontwerp voor een ecodorp of een ander duurzaam project. Ter illustratie:

 • Kunst is een handig hulpmiddel om met verschillende leerstijlen en culturen te communiceren en kan een manier zijn om zonder taal te communiceren.
 • Kunst is een manier om via dromen en symbolen in contact te komen met het onderbewustzijn en kan een manier zijn om diepe gevoelens en emoties te bereiken en los te laten die anders moeilijk te uiten zouden zijn.
 • Een samenwerkend kunstproject kan een nuttige oefening in teambuilding zijn, maar ook een uitdaging en daarom een ​​kans om te oefenen in conflictoplossing en leiderschapsvaardigheden.

 Een creatieve houding ten opzichte van het leven (SDG 3)

“Sommige mensen drijven mee als een kurk in een rivier, voelen dat ze niets kunnen doen behalve afdrijven, van moment tot moment.” Dit is een geestesgesteldheid. Iedereen kan, zelfs met iets kleins, constructief zijn. “
Edward de Bono

Er zijn mensen die denken dat externe omstandigheden bepalend zijn voor hun leven. Deze mensen gaan er vanuit dat ze niets kunnen doen tegen deze omstandigheden. Ze gaan er vanuit dat zelfs als ze tegen deze omstandigheden reageren, de omstandigheden het levenspad blijven conditioneren. Het ontwikkelen van een creatieve houding betekent dat je het leven richt op wat je wilt manifesteren, zonder externe omstandigheden te gebruiken als een excuus om niet in actie te komen of  te reageren. Het betekent ook dat je je macht herstelt, individueel en collectief, om je toekomst mede te scheppen en een visie te manifesteren die echt is en past bij jou.

 Het creatieve proces

* Dit gedeelte is gebaseerd op het Robert Fritz-boek “The Path of Least Resistance”

Creativiteit is een vaardigheid die kan worden geleerd en ontwikkeld. Zoals elke vaardigheid, leer je door te oefenen en hands-on ervaring, je kunt leren creëren door te creëren. Er zijn enkele stappen die je kunt volgen. Deze stappen zijn niet bedoeld om als een formule te gebruiken, maar als aanwijzingen om je acties te sturen.

 1. Stel het resultaat voor je dat je wilt creëren. Creatie begint aan het einde. Je moet een idee hebben van wat je wil creëren, van wat je wil manifesteren. Je hebt een visie nodig – individueel of collectief – die je wil realiseren.
 2. Weet wat er momenteel bestaat. Het is moeilijk om iets nieuws en / of origineels te creëren op elk kennisgebied zonder dat je je bewust bent van wat er op dat gebied wordt gedaan.
 3. Actie ondernemen. Een prachtig idee of visie hebben is niet genoeg: je moet iets doen om het echt te maken, het te manifesteren;  daarvoor doe je soms dingen die kritiek kunnen uitlokken; en je neemt tevens het risico om soms ernstige fouten te maken waardoor je opnieuw moet beginnen.
 4. Ontwikkel je creativiteit. Elke nieuwe creatie geeft je toegevoegde ervaring en kennis van je eigen creatieve proces. Je zult daarmee uiteraard  je vermogen om je iets voor te stellen wat je wilt maken en je vermogen om ook die resultaten tot stand te brengen, vergroten.
 5. Leer de ritmes van het creatieve proces. Er zijn drie fundamentele stadia in elk creatief proces: ontkieming, assimilatie en voltooiing.

 

 Drie stadia in het creatieve proces

 1. Kieming: is het eerste moment waarop je een nieuw project in je leven bedenkt. Het is een energiek moment, waarbij je kracht haalt uit de toekomst die je je voorstelt. Het is een krachtige tijd die je verstandig moet gebruiken om de juiste stappen te zetten om vooruit te komen. In de kiemfase plant je de zaden van je creatie. Het belangrijkste en moeilijkste in deze fase is kiezen. Je moet specifiek zijn over wat je wilt doen. Je moet je visie een eerste vorm geven, waaruit ook de vervolgstappen ontstaan. Meer specifiek zijn, betekent een aantal dingen kiezen en andere dingen weglaten. Het kan een pijnlijk proces zijn, maar in elk geval noodzakelijk. Je moet leren om goed te kiezen, om goede beslissingen te nemen. Het is ook belangrijk om te kiezen wat je wilt doen, in plaats van te vermijden wat je niet wilt doen.
 2. Assimilatie: Het is een cruciale stap in het creatieve proces. Tijdens deze fase zal je het idee dat je wilt creëren, internaliseren en simuleren. Laat het in je groeien en voedt het met alle beschikbare middelen. In deze fase wordt het project één met jou. Op deze manier groeit je creatie van binnenuit en begint zich te manifesteren in alles wat je doet, bewust of onbewust. Elk idee dat je hebt, elke nieuwe verbinding die je tot stand brengt, werkt op je visie, maakt het tastbaarder, geeft het leven. De assimilatie fase van het creatieve proces volgt een organisch pad, met zijn eigen ritmes en behoeften. Soms zal het eruit zien alsof alles in orde is en in harmonie. Soms ziet het er chaotisch en moeilijk te beheren uit. Probeer niet in te grijpen om dit proces te veranderen of aan te passen. Je zult waarschijnlijk niet slagen en het hele project in gevaar brengen.
 3. Voltooiing: Voltooiing is de tijd om je project af te maken, om het de definitieve vorm te geven voordat je het aan de wereld presenteert. Het is een moeilijke tijd omdat je energie niet groot zal zijn en waarschijnlijk zal worden beïnvloed met een nieuwe visie. Zet een deadline op je projecten en raak niet verstrikt in kleine en oneindige details. Een mooie manier om je projecten af ​​te ronden, is door ze te vieren. Vieren is een geweldige kans om met anderen je geluk te delen met wat je hebt gedaan. Daarna ben je klaar om opnieuw te beginnen.

 Het leven vieren en eren (SDG 17)

Vieringen kunnen functioneren als belangrijke sociale lijm in elke groep of gemeenschap. Feesten en culturele vieringen zijn activiteiten die de identiteit van een groep kunnen bestendigen. Ze zijn een groepsuitdrukking van kunst en creativiteit. En het vieren van het leven met muziek en dans heeft geen speciale gelegenheid nodig: het heeft alleen een podium nodig! In traditionele culturen worden overgangsriten gevierd bij de belangrijkste overgangen van het leven; geboorte, volwassenwording, huwelijk en dood. Om zo bijvoorbeeld de verzamelde groepswijsheid aan leden van de groep of gemeenschap door te kunnen geven. Voor sommige groepen is het belangrijk om veranderingen van de seizoenen, betekenisvolle data en/of de cycli van de maan te vieren.  Er zijn ook groepen die heilige plaatsen zoals grotten, watervallen, bossen en rivieren in ere houden, bijvoorbeeld door deze plekken mooi te versieren of te gebruiken voor mystieke vieringen.

 Mediawijsheid (SDG 4)

Reclame, marketing en massamedia-campagnes kunnen worden gezien als een enorm
menselijke orgaan die beelden extruderen die een diepe impact hebben op de menselijke psyche. “
Jose Arguelles 2007

De media is een zeer effectief hulpmiddel en dient meerdere functies:

 • Het maakt door culturen gecreëerde beelden van hoe mensen leven
 • Het zendt sociale praktijken uit
 • Het modelleert geselecteerde gedragingen
 • Het treedt op als een vehikel van consumentisme en marketing
 • Het doet dienst als bron van nieuws en informatie

De functies van media kunnen worden gebruikt om een cultureel patroon van individueel consumentisme te verspreiden, en ook worden gebruikt om een patroon te verspreiden dat collectieve duurzaamheid bevordert.

Informatie- en mediageletterdheid stelt mensen in staat om media te interpreteren en daarin weloverwogen oordelen te vellen, maar ook om op vaardige wijze makers en producenten van informatie- en mediaberichten te worden.

Robin Andersen en Pamela Miller van Fordham University wijzen erop dat het eenvoudiger is om jongeren mediageletterdheid bij te brengen dan media te willen reguleren.

 Muziek en media (SDG 4)

Muziek is een nuttig leermiddel. Muziek en lied kunnen mensen inspireren om duurzamer te leven. Het kan mensen mobiliseren om zich aan te sluiten bij politieke inspanningen, om zo mee te helpen bij veranderingen op lokaal en mondiaal niveau. In de jaren zestig jaren hebben we de kracht die muziek kan hebben kunnen waarnemen in de culturele verschuivingen, die uiteindelijk een wereldwijde culturele revolutie hebben veroorzaakt.

De jongeren

 • Krijgen waardering voor de belangrijke rol die kunst speelt in het gemeenschapsleven.
 • Ervaren dat ze zelf in staat zijn om artistieke werken van zelfexpressie te creëren.
 • Leren het creatieve proces kennen van het maken van kunst; van concept tot afwerking.
 • Ontdekken en ervaren de kracht van vieringen en feestelijkheden binnen groepen en gemeenschappen
 • Worden bewust van de manieren waarop media ons leven en onze keuzes beïnvloeden
4.4.1 Protest art Ga naar opdracht

Deelnemers leren kunst te gebruiken om sociale kwesties te onderzoeken en oplossingen aan te dragen in een medium dat gemakkelijk te begrijpen is en een grote impact heeft op toeschouwers.

4.4.2 Labyrinth Ga naar opdracht

Het creëren van een labyrint met behulp van de wetenschap van de geest en voorgeschreven geometrische vormen.

Overige activiteiten
4.4.3 Kunstcentrum

Bespreek in een groep van vier personen de voordelen die een kunstcentrum en/of poppodium kan bieden in een stad of dorp.

4.4.4 Festival

Deel in een groepje van vier personen verhalen over ervaringen die iedereen heeft gehad op kunstevenementen, muziekfestivals en andere culturele evenementen. Verwerk deze ervaringen als inspiratie  in een mindmap waarin deze ervaringen worden gebruikt om een evenement te organiseren in de eigen buurt, als aanvulling op wat er al gedaan wordt binnen deze buurt aan kunst en cultuur.

4.4.5. De drie fases van het creatieve proces

Gebruik een artistiek medium van je keuze om de wereld waarin je leeft te representeren. Gebruik bewust de drie fases van creativiteit die hierboven zijn beschreven. Maak vervolgens een tweede werkstuk, en verbeeld in dit tweede werkstuk de ideale wereld die je jezelf wenst in de toekomst. Zoek een andere persoon in de groep om de twee werkstukken te laten zien en te beschrijven. Bekijk elkaars werkstukken en bespreek ze met elkaar. Wat heb je geleerd over de drie fases van het creatieve proces?

4.4.6 Maanviering

Ontwerp in tweetallen een manier om de volgende volle maan te vieren.

4.4.7 Mediawijsheid

Vind en toon de jongeren groepsfoto’s uit boeken of tijdschriften waarin mensen worden afgebeeld in dagelijkse activiteiten. Vraag de jongeren om de aandacht te vestigen op hoe vrouwen (of andere groepen) zijn afgebeeld in deze activiteiten en om de veronderstellingen die ten grondslag liggen aan deze afbeeldingen ter discussie te stellen. Aanbevolen gebieden om naar te kijken, zijn onder meer het onderzoeken van de relatieve aantallen vrouwen die in vergelijking met mannen zijn geportretteerd, de relatieve plaatsing van de twee geslachten in de afbeelding (voorgrond of achtergrond), de lichaamshouding, activiteiten en het gedrag van de twee geslachten, of een seksuele verdeling van arbeid wordt geïmpliceerd en of deze afbeeldingen in feite onze eigen culturele stereotypen weerspiegelen.

4.4.1 Protest art

Activiteiten    1 2

Jongeren zijn meestal wel op de hoogte van het misbruik van macht en vriendjespolitiek in de samenleving, maar voelen zich vaak machteloos om er iets tegen te doen. Door kunst te gebruiken als een vorm van expressie kunnen ze hun denken verkennen, de problemen uitbeelden, oplossingen visualiseren en de ervaring beleven alsof het al aan het gebeuren was. Het kan worden gezien als een generale repetitie voor het transformeren van de maatschappij en de gemeenschap.

Jongeren en hun volwassen bondgenoten te helpen kunst te gebruiken voor sociale verandering.

Deelnemers leren kunst te gebruiken om sociale kwesties te onderzoeken en oplossingen aan te dragen in een medium dat gemakkelijk te begrijpen is en een grote impact heeft op toeschouwers.

Flip-over, veel bewegingsruimte, te recyclen materialen.

 1. Toon de volgende video van 6 minuten of andere voorbeelden van hoe jongeren kunst hebben gebruikt om zich uit te spreken. http://www.youtube.com/watch?v=LuBxl364Ft0&noredirect=1
 2. Bespreek de rol van kunst in de jeugdcultuur zoals die in de film te zien is. In welke andere settings wordt kunst effectief gebruikt door jongeren? Geef voorbeelden.
 3. Splits de groep in teams van 6 tot 8 personen
 4. Vraag elke groep om de rol van macht en privileges in de moderne samenleving te bespreken. Waar popt het op? Wat zijn de belangrijkste zichtbare componenten?
 5. Laat ze net als in de videokunst gebruiken om hun mening te geven over de actuele kwesties van macht en privileges die ze besproken hebben in de vorige stap.
 6. Laat, bijvoorbeeld door middel van theater, een aantal van de door hen voorgestelde oplossingen zien.

Vraag de jongeren hoe ze het vonden zich uit te drukken via kunst. Vraag ze ook of dit volgens hen gaat helpen machtsmisbruik en vriendjespolitiek tegen te gaan. Wat zou je nog meer kunnen doen?

Leeftijdsadvies (Kind - Jeugd- Volwassen)

Alle

 • Hoofd – Cognitief – Concepten 30% 30%
 • Handen – Vaardigheden – Skills 70% 70%
 • Hart – Attitude – Gedrag 30% 30%
 • Samenleven – Community 80% 80%
SDGoals

1: No Poverty

2: Zero Hunger

3: Good Health and Well-Being for people

4: Quality Education

5: Gender Equality

6: Clean Water and Sanitation

7: Affordable and Clean Energy

8: Decent Work and Economic Growth

9: Industry, Innovation and Infrastructure

10: Reduced Inequalities

11: Sustainable Cities and Communities

12: Responsible Consumption and Production

13: Climate Change

14: Life Below Water

15: Life on Land

16: Peace, Justice and Strong Institutions

17: Partnerships for the Goals

4.4.2 Labyrinth

Activiteiten    1 2

Introductie:

Wandelen door een labyrint opent een draaikolk naar een innerlijk begrip van ieders persoonlijke pad en hoe elke bocht iets vertegenwoordigt in het eigen leven. Elk jaar creëert de klas (of groep) zijn eigen labyrint. Het creëren van een labyrint is een wetenschap van de geest met behulp van een spiraalvormige geometrische vormen die het potentieel heeft om het perspectief van de individuen die eraan werken in het proces te verschuiven.

Zeven-pads labyrint

Elf-pads labyrint

 

Bouwen met het doel de werkelijkheid te zien vanuit een spiraalvormig perspectief dat leidt naar onze innerlijke en uiterlijke werelden.

Het creëren van een labyrint met behulp van de wetenschap van de geest en voorgeschreven geometrische vormen.

Voldoende ruimte om het labyrint te bouwen (diameter van 10 meter). Voldoende grote stenen of wit poeder om het hele labyrint te markeren.

Het bouwen van een labyrint is enigszins intuïtief, maar er zijn een paar dingen om in gedachten te houden.

 1. Zorg ervoor dat de paden tussen de cirkels breed genoeg zijn om comfortabel te kunnen lopen.
 2. Vergeet niet dat de cirkels zichzelf niet sluiten. Het hierboven weergegeven patroon laat zien hoe je de doorlopende lijnen maakt.
 3. Probeer de opening  naar het oosten te krijgen.
 4. Een klein object in het midden plaatsen is optioneel.
 5. Zorg ervoor dat het labyrint niet interfereert met reeds aanwezige paden van dieren, menselijke looppaden en andere toepassingen.
 6. Laat de deelnemers na voltooiing langzaam en meditatief het labyrint bewandelen, aandacht schenkend aan hun innerlijke reis in en uit het labyrint.

Vraag de jongeren hoe het was om gezamenlijk een dergelijk intuïtief kunstobject te bouwen. En wat hebben ze ervaren toen ze het liepen? Vraag of ze willen delen waar ze tijdens het lopen over dachten?

Leeftijdsadvies (Kind - Jeugd- Volwassen)

Jeugd – Volwassen

 • Hoofd – Cognitief – Concepten 80% 80%
 • Handen – Vaardigheden – Skills 60% 60%
 • Hart – Attitude – Gedrag 60% 60%
 • Samenleven – Community 70% 70%
SDGoals

1: No Poverty

2: Zero Hunger

3: Good Health and Well-Being for people

4: Quality Education

5: Gender Equality

6: Clean Water and Sanitation

7: Affordable and Clean Energy

8: Decent Work and Economic Growth

9: Industry, Innovation and Infrastructure

10: Reduced Inequalities

11: Sustainable Cities and Communities

12: Responsible Consumption and Production

13: Climate Change

14: Life Below Water

15: Life on Land

16: Peace, Justice and Strong Institutions

17: Partnerships for the Goals

Play Video