People

Jongeren weten dat een ieder binnen onze gemeenschap meerdere posities inneemt als insider of outsider. En dat deze posities kunnen ons in conflicterende allianties met anderen kunnen brengen. Vaak bepalen ras, sociale klasse, geslacht, etniciteit, seksuele geaardheid en andere rangenkwesties de relatie met onze gemeenschap. Deze elementen vind je terug in het sociale ontwerp van organisaties, zowel in termen van politieke en ideologische overtuigingen als cultuur en aannames. Elk maakt deel uit van onze constructie van de realiteit. Het is onze verantwoordelijkheid om onze belangen na te streven maar gelijktijdig onze standpunten in twijfel te trekken, dit zal ons helpen de blinde vlekken te vermijden die gepaard gaan met niet-onderzochte overtuigingen en vaste standpunten. Het is een kwestie van onszelf, onze buren, sociale rangen en de wereld nader te onderzoeken.

In deze dimensie krijgen jongeren de kans hun sociale identiteit te onderzoeken, en ook met wie en hoe ze een ​​veerkrachtigere en duurzamere samenleving willen creëren. Deze verkenning kijkt naar leiderschap, bestuur, inclusie, conflict, het gebruik van kunst, samenwerking, vertrouwen, liefde, betekenisvolle relaties en netwerken als instrumenten voor sociale rechtvaardigheid en culturele transformatie. Ze leggen de basis voor een goed georganiseerd werkbaar sociaal ontwerp waar in iedereen meedoet en ruimte creëert voor het opnemen van emotionele behoeften, menselijke nabijheid, harmonie en begrip.

 


∧ Go to Top       ∨ Go to Planet  Prosperity  Place

Play Video