Place

We komen allemaal op de wereld zonder culturele banden. We ondergaan daarna een lange periode van socialisatie waar in we aannames en overtuigingen over onze plek in de gemeenschap en de wereld leren en ontwikkelen. Deze opgedane ervaringen vormen onze identiteit en tegen de tijd dat we volwassen worden, hebben we een persoonlijk en collectief wereldbeeld ontwikkeld dat de basis vormt voor beslissingen en acties die we in de samenleving ondernemen.

Iets wat steeds meer buiten dit socialisatieproces wordt gelaten, is onze bewuste relatie met de wereld door middel van ons wereldbeeld. Dit bewustzijn vereist opzettelijk denken, analyseren, ontdekken en opmerkzaamheid. De menselijke geest heeft het verbazingwekkende vermogen om te groeien en zich te ontwikkelen zonder eerdere kennis te vervangen, maar in plaats daarvan nieuwe kennis en ervaring en nieuwe betekenis toe te voegen aan de wereld waarin we leven. In dit opzicht kunnen we zeggen dat we niet veranderen wie we zijn, maar dat we ons voortdurend kunnen transformeren door nieuwe vaardigheden te leren en nieuwe inzichten te verwerven.

In deze dimensie krijgen jongeren de mogelijkheid om hun bewustzijn te vergroten door aandacht te schenken aan hun innerlijke en uiterlijke wereld. Oefening en discipline kunnen zorgen voor een evenwichtiger begrip van onze plek in de gemeenschap en de wereld waarin we leven. Dit bewustzijn kan ons kracht geven en ons bewuster maken om de change-agents te worden die we nodig hebben om de wereld, onze gemeenschap en onszelf in een duurzame richting te bewegen.

Het is over het algemeen moeilijk om diepgewortelde wereldbeelden aan een nader onderzoek te onderwerpen. Mensen riskeren vaak liever hun leven dan andere opvattingen over de wereld te accepteren. Er zijn oplossingen genoeg voor de dreigende wereldwijde uitdagingen rond duurzaamheid, maar zelfs deze zijn moeilijk te implementeren of worden genegeerd als ons heersende wereldbeeld ze als niet belangrijk beschouwen.

In deze dimensie trainen we onze geest en ons lichaam om de onderlinge verbondenheid van alle dingen in onze natuurlijke en culturele omgeving te zien en ernaar te handelen.


∧ Go to Top       ∨ Go to People   Planet    Prosperity

Play Video