Planet

Over de hele wereld pleiten jongeren voor bescherming van vervuilde milieu’s en werken ze eraan om deze te herstellen. Ze leren ons dat iedereen een persoonlijke en sociale verantwoordelijkheid heeft voor de wereld waarin we leven, om op te treden als rentmeester en pleitbezorger voor de aarde. Evenzo ondernemen jonge mensen overal actie om onze voedselbronnen te zuiveren. Hun werk richt zich op sociale en ecologische rechtvaardigheid door hun betrokkenheid binnen de gemeenschap.

Voedsel staat centraal in onze milieugezondheid. Voedsel verbouwen is veel meer dan boer zijn; je bent erop uit om mensen te helpen en dit kleine deel van de wereld landbouwbaar en productief te maken, je straatje of wijk een betere plek te maken, de wereld gezonder te maken.

 


∧ Go to Top       ∨ Go to People Prosperity  Place

Play Video