Prosperity

De voorbereiding van jongeren op hun rol binnen de economie, bewust ontwikkelde leiderschapsvaardigheden en -ervaringen en ondersteuning in het onderhandelen over hun rol binnen dat economische systeem, dragen bij aan het succes van jongeren in het creëren van een duurzame economische visie. We zien dat een duurzaamheidsbenadering van economie ze een kans biedt om een ​​fundament te leggen voor systeemdenken dat geïntegreerd, holistisch en inherent verbonden is met het leven en de gemeenschap. Deze benadering bouwt bruggen naar leerlingen van alle achtergronden, nodigt jongeren uit om real-world kwesties te onderzoeken via een interdisciplinaire lens die leerlingen voorziet van belangrijke  vaardigheden om effectieve burgers te zijn.

Het aangaan van de verbinding moet de belangrijkste reden en drijfveer zijn voor het betrekken van jongeren bij lokale bedrijven. Maar ook de alternatieve ervaringen die jongeren meebrengen voor hun specifieke rol in de lokale economie, de behoefte aan geloofwaardigheid bij de stakeholders en het vermogen van jongeren om fondsen te werven voor de organisatie, vooral van niet-traditionele donateurs kunnen voor organisaties redenen zijn meer jongeren in te zetten binnen hun economische activiteiten. Jongeren zijn goed in concepten rond “the big picture”, bijvoorbeeld de prioriteiten en behoeften van de gemeenschap. Bij het bepalen van de algemene richting kunnen jongeren dan ook uitstekend ingezet worden vanwege hun specifieke rol binnen organisaties.


∧ Go to Top       ∨ Go to People   Planet   Place

Play Video